MEBLOMARK
Daszczyk Marek

Sofy, komplety wypoczynkowe i narożnikowe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zakład Produkcji Mebli i Materacy
Asortyment produkcji jest bardzo zróżnicowany, od popularnych zestawów i pojedynczych mebli, po meble wysokiej jakości (skóra, alcantara).

Asortyment ten wynika głównie z zainteresowania klientów krajowych i zagranicznych. Firma oprócz produkcji na rynek krajowy eksportuje swoje wyroby na rynki prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz do krajów bałkańskich, Izraela, Ukrainy i innych.

MEBLOMARK realizuje indywidualne zamówienia klientów, szczególnie zagranicznych wykonując meble wg ich wzorów. W zakresie tym firma jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę.

Produkowane przez Meblomark materace cechują się doskonałymi parametrami zarówno technicznymi jak i zdrowotnymi. Wszystkie produkowane materace należą do grupy wyrobów medycznych i posiadają odpowiednie atesty higieniczne.

Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe w ramach projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa PPHU MEBLOMARK, za pomocą termomodernizacji obiektu, modernizacji procesu produkcji i oświetlenia” planowanego do realizacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw: Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej).

Lagowarka: Informacja o wyłonieniu dostawcy Lagowarka: Zapytanie Lagowarka: Załączniki 2 i 3 Prace budowlane: Informacja o wyłonieniu dostawcy Prace budowlane: Zapytanie Prace budowlane: Załącznik 1a Prace budowlane: Załączniki 2 i 3 Modernizacja oświetlenia: Informacja o wyłonieniu dostawcy Modernizacja oświetlenia: Zapytanie Modernizacja oświetlenia: Załączniki 2 i 3 Sprężarki powietrza: Informacja o wyłonieniu dostawcy Sprężarki powietrza: Zapytanie Sprężarki powietrza: Załączniki 2 i 3 Maszyny do szycia: Informacja o wyłonieniu dostawcy Maszyny do szycia: Zapytanie Maszyny do szycia: Załączniki 2 i 3

Kontakt

MEBLOMARK
Daszczyk Marek
ul. Kąpielowa 4
63-500 Ostrzeszów
NIP:622-152-75-65
Telefon:+48 62 587 05 00
E-mail:

sekretariat
@meblomark.com.pl